Rezervni dijelovi za auto prikolice i kamp prikolice
Plinski amortizeri za sve potrebe
Hrvatski
TRAŽI ARTIKLE
TRAŽI PREKO SLIKA
PLINSKI AMORTIZERI
SVJETLA
UPIT & SAVJET
O NAMA
GARANCIJA
KONCEPT
KONTAKT
PRIJAVA


Originalni broj proizvodžaca
Naziv artikla
Broj artikla
NOVI ARTIKLI

Novi artikliTRAZI POMOCU E BROJA

Trazi pomocu E broja

Sve dimenzije su u milimetrima ako ne stoi nešto drugo


ŠKOPAC VISOKOOTPORNI / CARABINER

Očni Vijci, DIN580, WLL 80Kg, M6
6510310 
Očni Vijci, DIN580, WLL 80Kg, M6
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 140Kg, M8
6510311 
Očni Vijci, DIN580, WLL 140Kg, M8
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 230Kg, M10
6510312 
Očni Vijci, DIN580, WLL 230Kg, M10
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 340Kg, M12
6510313 
Očni Vijci, DIN580, WLL 340Kg, M12
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 490Kg, M14
6510314 
Očni Vijci, DIN580, WLL 490Kg, M14
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 700Kg, M16
6510315 
Očni Vijci, DIN580, WLL 700Kg, M16
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 1200Kg, M20
6510316 
Očni Vijci, DIN580, WLL 1200Kg, M20
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 1800Kg, M24
6510317 
Očni Vijci, DIN580, WLL 1800Kg, M24
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 3600Kg, M30
6510318 
Očni Vijci, DIN580, WLL 3600Kg, M30
 
Info
Slika

 
Očni Vijci, DIN580, WLL 5100Kg, M36
6510319 
Očni Vijci, DIN580, WLL 5100Kg, M36
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 80Kg, M6
6510340 
Očne Matice, DIN582, WLL 80Kg, M6
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 140Kg, M8
6510341 
Očne Matice, DIN582, WLL 140Kg, M8
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 230Kg, M10
6510342 
Očne Matice, DIN582, WLL 230Kg, M10
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 340Kg, M12
6510343 
Očne Matice, DIN582, WLL 340Kg, M12
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 490Kg, M14
6510344 
Očne Matice, DIN582, WLL 490Kg, M14
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 700Kg, M16
6510345 
Očne Matice, DIN582, WLL 700Kg, M16
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 1200Kg, M20
6510346 
Očne Matice, DIN582, WLL 1200Kg, M20
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 1800Kg, M24
6510347 
Očne Matice, DIN582, WLL 1800Kg, M24
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 3600Kg, M30
6510348 
Očne Matice, DIN582, WLL 3600Kg, M30
 
Info
Slika

 
Očne Matice, DIN582, WLL 5100Kg, M36
6510349 
Očne Matice, DIN582, WLL 5100Kg, M36
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 750Kg
6510360 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 750Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 1000Kg
6510361 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 1000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 1500Kg
6510362 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 1500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 2000Kg
6510363 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 2000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 3250Kg
6510364 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 3250Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 4750Kg
6510365 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 4750Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 6500Kg
6510366 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 6500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 8500Kg
6510367 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 8500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 9500Kg
6510368 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 9500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 12000Kg
6510369 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 12000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 13500Kg
6510370 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 13500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 17000Kg
6510371 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 17000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 25000Kg
6510372 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 25000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 35000Kg
6510373 
Škopac visokootporni G-2130, WLL 35000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 750Kg
6510390 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 750Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 1000Kg
6510391 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 1000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 1500Kg
6510392 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 1500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 2000Kg
6510393 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 2000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 3250Kg
6510394 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 3250Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 4750Kg
6510395 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 4750Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 6500Kg
6510396 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 6500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 8500Kg
6510397 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 8500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 9500Kg
6510398 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 9500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 12000Kg
6510399 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 12000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 13500Kg
6510400 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 13500Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 17000Kg
6510401 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 17000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 25000Kg
6510402 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 25000Kg
 
Info
Slika

 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 35000Kg
6510403 
Škopac Visokootporni , ravni sa vijak G-2150, WLL 35000Kg
 
Info
Slika

 
Carabiner 4x40 galvaniziran (2-kom)
6729002 
Carabiner 4x40 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabiner 5x50 galvaniziran (2-kom)
6729003 
Carabiner 5x50 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabiner 6x60 galvaniziran (2-kom)
6729004 
Carabiner 6x60 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabiner 7x70 galvaniziran (2-kom)
6729005 
Carabiner 7x70 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabiner 8x80 galvaniziran (2-kom)
6729006 
Carabiner 8x80 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabiner 9x90 galvaniziran (2-kom)
6729007 
Carabiner 9x90 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabiner 10x100 galvaniziran (2-kom)
6729008 
Carabiner 10x100 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 11x120mm, 450Kg galvaniziran (2-kom)
6729009 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 11x120mm, 450Kg galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 6x60mm, 118Kg galvaniziran (2-kom)
6729011 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 6x60mm, 118Kg galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 7x70mm, 180Kg galvaniziran (2-kom)
6729012 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 7x70mm, 180Kg galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 8x80mm, 226Kg galvaniziran (2-kom)
6729013 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 8x80mm, 226Kg galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 9x90mm, 250Kg galvaniziran (2-kom)
6729014 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 9x90mm, 250Kg galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 10x100mm, 350Kg galvaniziran (2-kom)
6729015 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 10x100mm, 350Kg galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 12x140mm, 540Kg galvaniziran (2-kom)
6729016 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 12x140mm, 540Kg galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Škopac M5 galvaniziran (2-kom)
6729020 
Škopac M5 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Škopac M6 galvaniziran (2-kom)
6729021 
Škopac M6 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Škopac M8 galvaniziran (2-kom)
6729022 
Škopac M8 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Škopac M10 galvaniziran (2-kom)
6729023 
Škopac M10 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Škopac M12 galvaniziran (2-kom)
6729024 
Škopac M12 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Škopac M16 galvaniziran (2-kom)
6729025 
Škopac M16 galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 3mm galvaniziran (2-kom)
6729030 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 3mm galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 5mm galvaniziran (2-kom)
6729031 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 5mm galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 6mm galvaniziran (2-kom)
6729032 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 6mm galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 8mm galvaniziran (2-kom)
6729033 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 8mm galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 10mm galvaniziran (2-kom)
6729034 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 10mm galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 13mm galvaniziran (2-kom)
6729035 
Stezaljka za sigurnosnu sajlu 13mm galvaniziran (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 5x50mm, 45Kg nehrđajući čelik (2-kom)
6729060 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 5x50mm, 45Kg nehrđajući čelik (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 6x60mm, 63Kg nehrđajući čelik (2-kom)
6729061 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 6x60mm, 63Kg nehrđajući čelik (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 7x70mm, 90Kg nehrđajući čelik (2-kom)
6729062 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 7x70mm, 90Kg nehrđajući čelik (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 8x80mm, 113Kg nehrđajući čelik (2-kom)
6729063 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 8x80mm, 113Kg nehrđajući čelik (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 9x90mm, 126Kg nehrđajući čelik (2-kom)
6729064 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 9x90mm, 126Kg nehrđajući čelik (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 10x100mm, 181Kg nehrđajući čelik (2-kom)
6729065 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 10x100mm, 181Kg nehrđajući čelik (2-kom)
 
Info
Slika

 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 12x140mm, 270Kg nehrđajući čelik (2-kom)
6729066 
Carabinerkarabineri DIN5299 C 12x140mm, 270Kg nehrđajući čelik (2-kom)
 
Info
Slika

  =  = =
 =  =